ทอร์คมิเตอร์คืออะไร?

UTMII rotating torque meter
มันเป็นอุปกรณ์การวัดเพื่อใช้วัดแรงบิดการบิดเป็นเกลียวของเพลาที่กำลังหมุน
ถ้าเราสามารถวัดค่าแรงบิดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เราก็จะสามารถใช้สำหรับการประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
UTM


(ที่เพจ YouTube)

General questions


คำถามทางด้านเทคนิค


คำถามอื่นๆ