โครงร่างผลิตภัณฑ์

ซีรี่ส์ใหม่ที่มีการตอบสนองความเร็วสูง 5 kHzและเอาต์พุทดิจิตอลที่ทนทานต่อสัญญาณรบกวน!
●มี 15 ช่วงแคปที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0.05 Nm ถึง 2000 Nm
●แบนด์วิดท์อนาล็อก (5 kHz)มาพร้อมกับอัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงที่(20 kHz)
●เซฟตี้โอเวอร์โหลด500%
●แรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V DC
●อัตราแรงบิดที่± 10 V
●ฟังก์ชั่น DZ ผ่านสัญญาณจากภายนอก
●เอาต์พุทดิจิตอลผ่านทาง RS-485
●มีพัลส์เอาท์พุทสำหรับตรวจจับรอบในการหมุน

ขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้นสำหรับการวัดเรียงหน้ากระดาน

utm3_1

เพิ่มฟังก์ชั่นการปรับแก้ไขค่าซีโร่ด้วยสัญญาณจากภายนอก

utm3_2

ความถี่แบนด์วิดท์ 5 kHz, ตัวกรองผันแปร

utm3_4

เอาต์พุทดิจิตอลผ่าน RS-485

utm3_5

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างแอปพลิเคชัน

utm3_7

อ๊อปชั่นโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (3,600 พัลส์ต่อ1 รอบการหมุน)

utm3_7

เอ็นโค้ดเดอร์ทางแสง 3600C / T
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับแรงบิดเทียบกับมุม
* ความเร็วรอบการหมุนสูงสุดคือ 5000 รอบต่อนาที

utm3_7

ข้อมูลจำเพาะ

0.05Nm ~ 10Nm
ช่วงของการวัด
Nm
0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
ร่องคีย์
โรตารี่เอ็น
โค้ดเดอร์
ร่องคีย์ & โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์
ที่ตั้งจุดกึ่งกลาง
ร่องคีย์ & ที่ตั้งจุดกึ่งกลาง
โรตารี่เอ็นโค้ด
เดอร์ & ที่ตั้งจุด
กึ่งกลาง
ร่องคีย์ & โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ & ที่ตั้งจุดกึ่งกลาง
แหล่งจ่ายไฟ 100 mA หรือน้อยกว่า
ความเร็วรอบในการหมุนสูงสุด 25000 rpm
ค่าคงที่แรงบิดสปริง
Nm/rad
5.67 11.57 26.10 93.1 188 414 691 1851
มุมที่บิดสูงสุด
rad
8.81×
10-³(0.505°)
8.64×
10-³(0.495°)
7.66×
10-³ (0.439°)
5.37×
10-³ (0.308°)
5.32×
10-³(0.305°)
4.83×
10-³(0.277°)
7.24×
10-³(0.415°)
5.40×
10-³(0.310°)
โมเมนต์ความเฉื่อย
kgm2
8.48×10-7 8.58×10-7 8.7×10-7 1.46×10-6 1.49×10-6 1.39×10-6 3.56×10-6 3.66×10-6
ขนาดภายนอก
(ขนาดของตัว)
W
H
D
mm
54
49
32
57
54
37
ความยาวทั้งหมด
mm
74 84 97
เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลา
mm
5 8 12
น้ำหนักประมาณ 140 g 160 g 250 g
20Nm ~ 2000Nm
ช่วงของการวัด
Nm
20 50 100 200 500 1000 2000
ร่องคีย์
โรตารี่เอ็น
โค้ดเดอร์
ร่องคีย์ & โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์
ที่ตั้งจุดกึ่งกลาง
ร่องคีย์ & ที่ตั้งจุดกึ่งกลาง
โรตารี่เอ็นโค้ด
เดอร์ & ที่ตั้งจุด
กึ่งกลาง
ร่องคีย์ & โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ & ที่ตั้งจุดกึ่งกลาง
แหล่งจ่ายไฟ 150 mA หรือน้อยกว่า 180 mA
หรือน้อยกว่า
ความเร็วรอบในการหมุนสูงสุด 20000
rpm
15000
rpm
12000
rpm
10000
rpm
7000
rpm
6000
rpm
ค่าคงที่แรงบิดสปริง
Nm/rad
5386 8428 17.3×
10³
41.7×
10³
117×
10³
377×
10³
717×
10³
มุมที่บิดสูงสุด
rad
3.71×
10-³(0.213°)
5.93×
10-³(0.340°)
5.78×
10-³(0.331°)
4.79×
10-³(0.275°)
4.28×
10-³(0.246°)
2.65×
10-³(0.152°)
2.79×
10-³(0.160°)
โมเมนต์ความเฉื่อย
kgm2
2.59×10-5 2.66×10-5 6.59×10-5 1.40×10-4 4.70×10-4 2.90×10-3 5.89×10-3
ขนาดภายนอก
(ขนาดของตัว)
W
H
D
mm
70
63
47
67
63.5
56
67
68
61
67
78
71
86
103
98
86
119
111
ความยาวทั้งหมด
mm
150 170 177 187 217 286 306
เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลา
mm
20 25 30 40 60 70
น้ำหนักประมาณ 670 g 1.05
kg
1.44
kg
2.55
kg
7.4
kg
10.6
kg
 
สเปคที่ใช้ร่วมกัน
แหล่งจ่ายไฟ DC 24 V ±15% 
ช่วงของเอ้าท์พุท ±10V DC ความต้านทานโหลดต้องมากกว่า 5 kΩ
การตอบสนอง 5 kHz
สัญญาณการหมุน 4 พัลส์ต่อ 1รอบการหมุน
โอเพ่นคอลเลคเตอร์ อัตราสูงสุด 30 V, 10 mA
ตัวกรองสัญญาณความถี่ 1 Hz ~ 1 kHz(ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) PASS 5 kHz
เซฟตี้โอเวอร์โหลด 500% FS
ความไม่เป็นเชิงเส้น 0.03% FS
ฮีสเตอร์รีซีส 0.03% FS
ความสามารถในการทำซ้ำ 0.03% FS
ความสามารถในการทำซ้ำ -10 ~ +50℃
ผลทางอุณหภูมิต่อแคลซีโร่ 0.01% FS/℃
ผลทางอุณหภูมิต่อแคลสแปน 0.01% FS/℃
สายเคเบิลที่ให้มา เคเบิลหุ้มฉนวน 12 คอร์ (2ม.) แยกปลาย
สายเคเบิล
(สามารถเลือกความยาวได้ถึง 5 m (UTMⅢ-L5))
สายเคเบิลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม CATM351:เคเบิลหุ้มฉนวน 12 คอร์ (5ม.) แยกปลายสายเคเบิล
CATM312:เคเบิลหุ้มฉนวน 12 คอร์ (10ม.) แยกปลายสายเคเบิล
การรับรองเครื่องหมาย CE EMC ตามแนวทาง EN61326-1,EN61326-2-3
 

ดาวน์โหลด

แคตตาล็อกสินค้า(PDF)
⇒ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน(PDF)
ขนาด
DXF
(ZIP)
PDF
เครื่องมือสนับสนุน
ซอฟต์แวร์