ประเภทแสดงผลเป็นรุปกราฟ

The following is a list of force measuring equipment that contributes to quality control of the production line such as press fitting, caulking and torque control. The high-performance type is introduced.

PFA

* เครื่องเซอร์โวเพรสสำหรับกระบวนการการตรวจสอบและ การควบคุม

*สองอย่างในเครื่องเดียวคือเป็นทั้งตัวบ่งชี้ดิจิตอลและตัวควบคุมการเคลื่อนไหว !

* มีให้เลือกแล้วสำหรับจอ 7.0 นิ้ว

F381A

・ ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบรูปกราฟ(เปรียบเทียบตามลำดับของขีดจำกัด HI / LO ที่ตั้งค่าไว้กับค่าที่วัดได้จริงในรูปกราฟนั้น

・ ฟังก์ชั่น Multi-hold (การเปรียบเทียบค่าตามขีดจำกัด HI / LO จะทำโดยการเปลี่ยนชนิดของฟังก์ชั่นการค้างค่าในแต่ละส่วนแบ่งการวัด)

・ มาตรฐานมาพร้อมกับดีสเพรสเม้นท์อินพุท(ทำให้เปรียบเทียบรูปกราฟ 2 มิติได้โดยใช้แรงเปรียบเทียบกับดีสเพรสเม้นท์อินพุท)

・ บันทึกข้อมูลการวัดและการตั้งค่าใน SD การ์ด

・ การตั้งค่าพารามิเตอร์ทำได้ง่ายโดยการสัมผัสโดยตรงที่หน้าจอ

・ มึ+COM และ-COM ที่ใช้ร่วมกันกับ Sink / Souce typeที่สามารถเลือกชนิดได้

・ ประมวลผลดิจิตอลความเร็วสูงที่ 4000 ครั้ง/ วินาที

F388A

・ เชื่อมต่อได้โดยตรงกับแรงดัน± 10V, กระแส±20mA

・ ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบรูปกราฟ(เปรียบเทียบตามลำดับของขีดจำกัด HI / LO ที่ตั้งค่าไว้กับค่าที่วัดได้จริงในรูปกราฟนั้น

・ ฟังก์ชั่น Multi-hold (การเปรียบเทียบค่าตามขีดจำกัด HI / LO จะทำโดยการเปลี่ยนชนิดของฟังก์ชั่นการค้างค่าในแต่ละส่วนแบ่งการวัด)

・ บันทึกข้อมูลการวัดและการตั้งค่าใน SD การ์ด

・การตั้งค่าพารามิเตอร์ทำได้ง่ายโดยการสัมผัสโดยตรงที่หน้าจอ

・ มึ+COM และ-COM ที่ใช้ร่วมกันและ Sink / Souce typeที่สามารถเลือกชนิดได้

・ ประมวลผลดิจิตอลความเร็วสูงที่ 4000 ครั้ง/ วินาที

F372A

・ การเปลี่ยนแปลงในปริมาณทางกายภาพที่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะการแสดงผลเป็นตัวเลขยังสามารถแสดงผลในรูปกราฟได้ด้วย

・ มีฟังก์ชั่นการHoldค่าที่ครอบคลุมที่เปิดการใช้งานจุดHoldที่ถูกต้องแม่นยำและมีฟังก์ชั่นการวินิจฉัย OK / NG

・ การHoldค่าสามารถดำเนินการทั้งสองประเภทได้พร้อมกัน รวมถึงมีฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบค่าก่อนหน้าและค่าที่สัมพันธ์กัน

・ ง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งานโดยการสัมผัสที่หน้าจอโดยตรง

・ รูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกะทัดรัด DIN 96

・ ความสามารถในการประมวลผลความเร็วสูงแบบดิจิตอลที่ 2000 ครั้ง/ วินาที

F377A

・ เชื่อมต่อได้โดยตรงกับแรงดัน± 10V, กระแส±20mA

・ การเปลี่ยนแปลงในปริมาณทางกายภาพที่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะการแสดงผลเป็นตัวเลขยังสามารถแสดงผลในรูปกราฟได้ด้วย

・ มีฟังก์ชั่นการHoldค่าที่ครอบคลุมที่เปิดการใช้งานจุดHoldที่ถูกต้องแม่นยำและมีฟังก์ชั่นการวินิจฉัย OK / NG

・การHoldค่าสามารถดำเนินการทั้งสองประเภทได้พร้อมกัน รวมถึงมีฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบค่าก่อนหน้าและค่าที่สัมพันธ์กัน

・ รูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกะทัดรัด DIN 96

・ ความสามารถในการประมวลผลความเร็วสูงแบบดิจิตอลที่ 2000 ครั้ง/ วินาที

To the top