โหลดเซลล์ประเภทการดึง / การบีบอัด

URM

*พิกัดความสามารถ 50 N / 100 N / 200 N / 500 N

*Compact size: 15W × 20H × 7D mm

*ความแม่นยำ 3/10000 (ความไม่เป็นเชิงเส้น, ฮีสเตอร์รีซีส, การวัดค่าซ้ำๆ)

UTTC

* ความจุขนาด 1 kN/ 2 kN/ 5 kN/ 10 kN/ 20 kN/ 50kN

* โหลดเซลล์ประเภทการดึง / การบีบอัด

* การกระแทกจากแรงกดโหลดด้านข้างน้อยลงสามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

UNCLB

・ ความจุขนาด 500 N / 1 kN / 2 kN / 5 kN

・ วัสดุที่ใช้ : สแตนเลส

・ โหลดเซลล์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาที่ง่ายต่อการการประยุกต์ใช้งานสำหรับทั้งการดึงและการบีบอัด

UPP-100N

* Capacity 100 N

* Safe overload rating of 500%

* Suitable for click tester and push tester

* A loadcell with the high sensitivity and rigidity both

To the top