การวัดการชั่งน้ำหนัก

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของอุปกรณ์ควบคุมการชั่งน้ำหนักที่ประสบความสำเร็จในการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องแม่นยำและการควบคุมของผงและของเหลวสำหรับอาหาร, ยา, ฯลฯ

FC1000

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมน้ำหนักทั้งหมด

・ อัตราการสุ่มตัวอย่างและความละเอียดสูง

・ ตัวกรองประสิทธิภาพสูง

・ การปรับตัวกรองแบบอัตโนมัติ

・ การบันทึกข้อมูลบนตัวพิมพ์ SD Card ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

・ จอ LCD สีขาวสว่างสดใสพร้อมจอแสดงผลย่อยแบบ 20 หลัก

・ ฟังก์ชันการควบคุมกระบวนการชั่งน้ำหนักขั้นพื้นฐาน

FC400-ECT

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

* ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

* ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-EIP

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

・ USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-DAC

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!・ สามารถรวมเข้ากับระบบ Modbus ได้อย่างง่ายดาย

・ มี D/A คอนเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเอ้าท์พุทแบบอนาล็อก!!・ USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-CCL

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!

・ มี CC-Link อินเทอร์เฟซเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน!!

・ สามารถรวมเข้ากับระบบ Modbus ได้อย่างง่ายดาย

F805AT

・ มีการติดตั้งระบบสัมผัสหน้าจอชนิดคริสตัลเหลวสี

・ การแปลง A/Dความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 1000 ครั้ง/ วินาที

・ การเชื่อมต่อโดยตรงไปยัง พีแอลซี

・ สร้างรหัสหน่วยความจำของชุดสูตรการชั่งน้ำหนักได้ 100 โค้ด

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกในการชั่งน้ำหนักตามลำดับสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแสดงผลค่าน้ำหนักเป็นรูปกราฟและจุดในการทำงานของการไหลแบบเต็มรูปแบบ การไหลแบบไหลรินและอื่นๆสามารถตรวจสอบและสังเกตการณ์ได้

F805AT-CK

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาสำหรับเป็นหัวชั่งตรวจสอบ(Checker)

・ ระบบการชั่งน้ำหนักที่เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานของคุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย โหมด "ไดนามิก" มีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อความเร็วของสายพานหรือขนาดของที่ชั่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ โหมด "สแตติกส์" มีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อมีการกระจายตัวในข้อมูลน้ำหนักของของที่ชั่ง

F805AT-FB

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาสำหรับการชั่งน้ำหนักแบบชุดสูตร(ฟอร์มูล่าแบช)

・ สร้างสูตรได้ถึง 200 สูตรและสามารถลงทะเบียนจองวัตถุดิบล่วงหน้าได้ 100 ชนิดและการชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสลับไปมาจากการป้อน(Feed)และการปล่อย(Discharge)

F805AT-CF

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับการจัดส่งน้ำหนัก / น้ำหนักที่สูญเสียไป

・ การควบคุมอัตโนมัติของการจัดส่งน้ำหนัก(ปล่อย) และการเติมให้เต็ม(ป้อน) สามารถดำเนินการได้โดยการคำนวณอัตราการไหลจากน้ำหนักที่ปล่อยของวัตถุดิบที่อยู่ภายในไซโล

F805AT-BC

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องชั่งแบบสายพาน

・ วัตถุดิบสามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะที่วัตถุดิบนั้นถูกเคลื่อนย้ายอยู่บนสายพานลำเลียง

・ อัตราการป้อน อัตรายอดรวม ความหนาแน่นของน้ำหนักและโหลดแฟคเตอร์สามารถแสดงผลและออกมาเป็นเอ้าท์พุท สิ่งนี้ทำได้โดยสัญญาณของน้ำหนักที่ส่งมาจากโหลดเซลล์และความเร็วของสัญญาณที่ส่งมาจากเครื่องตรวจจับความเร็วที่มีการติดตั้งที่สายพานลำเลียง

・ การเคลื่อนย้ายสามารถควบคุมได้โดยการตั้งค่าน้ำหนักเป้าหมาย

F805AT-MD

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับชั่งน้ำหนักแบบมัลติ ดราฟ

・ มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้ในการทำงานหนักกับการชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก

・ แต่ละฟังก์ชั่นการควบคุมเช่นการป้อนอย่างหยาบๆอัตโนมัติด้วยสวิตช์สลับไปมาและเงื่อนไขการวินิจฉัยสามารถนำมารวมอย่างเหมาะสมสำหรับการชั่งน้ำหนักที่รวดเร็วและ นับต่ำแต่มีประสิทธิภาพ

F800

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 100 ครั้ง/ วินาที

・ สร้างรหัสหน่วยความจำของชุดสูตรการชั่งน้ำหนักได้ 100 โค้ด

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกในการชั่งน้ำหนักตามลำดับสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การกรองที่มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันอิทธิพลของการสั่นสะเทือนในระบบแม็คคานิกส์

・ ฟังก์ชั่นของการเก็บรวบรวมสถิติของค่าน้ำหนักสำหรับแต่ละโค้ด

F701-S

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 300 ครั้ง/ วินาที

・ ค่าน้ำหนักสะสมและอื่นๆจะมีการแสดงผลบนจอแสดงผลย่อยได้ 14 หลัก

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยของเชิงปริมาณ (Discharge / Feed)

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการชั่งน้ำหนักบรรจุถุง

・ สร้างรหัสหน่วยความจำของชุดสูตรการชั่งน้ำหนักได้ 8 โค้ด

F701-P

・ การแปลง A/Dความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 300 ครั้ง/ วินาที

・ ค่าน้ำหนักสะสมและอื่นๆจะมีการแสดงผลบนจอแสดงผลย่อยได้ 14 หลัก

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยของเชิงปริมาณ

・ ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบค่าตามขีดจำกัด HI / LO ที่ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบ(checker)การชั่งน้ำหนักด้วย

・ ค่าน้ำหนักจะถูกสะสมโดยอัตโนมัติ การคำนวณค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอื่นๆก็มีความเป็นไปได้

F701+

* High-Speed A/D conversion and powerful digital processing capability of 500 times/sec

* Auto filter adjustment

* Digital low pass filter

* Recovery from temporary stop/power failure

* Set value restoration

* Quantitative discharge control function (discharge / feed weighing)

* Convenient function of sequential weighing for auto weighing scales

* Various optional interfaces available

F701

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 100 ครั้ง/ วินาที

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยของเชิงปริมาณ (Discharge / Feed)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกในการชั่งน้ำหนักตามลำดับสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・อินเตอร์เฟซที่เป็นอ๊อปชั่นต่างๆมีอยู่

F701-C

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 200 ครั้ง/ วินาที

・ ค่าน้ำหนักสะสมและค่าการตั้งค่าต่างๆจะปรากฏบนจอแสดงผลย่อยได้ 18 หลัก

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกในการชั่งน้ำหนักตามลำดับสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ RS-232C เป็นอินเตอร์เฟซมาตรฐานที่ติดมากับเครื่อง สามารถเลือกอ๊อปชั่นได้อีกหนึ่งทางเลือกจาก CC-Link ,BCDเอาท์พุท, RS-485 หรือA/D คอนเวอร์เตอร์

F600AT

・ มีการติดตั้งระบบสัมผัสหน้าจอชนิดคริสตัลเหลวสี

・ ฟังก์ชั่นการแสดงผลกราฟิกที่แสดงความผันผวนของค่าน้ำหนักที่ระบุออกมาเพื่อการแสดงผลสัญญาณรูปกราฟ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 100 ครั้ง/ วินาที

・ สร้างรหัสหน่วยความจำของชุดสูตรการชั่งน้ำหนักได้ 8 โค้ด

・ อินเตอร์เฟซที่เป็นอ๊อปชั่นต่างๆมีอยู่

F650-CK

・ ตัวบ่งชี้การชั่งน้ำหนักที่ออกแบบมาสำหรับเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ตรวจสอบ(Checker)น้ำหนักขณะมีการเคลื่อนไหว

・ ด้วยการมีตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดทอนสัญญาณรบกวนและการสั่นสะเทือนทำให้บรรลุการวัดค่าน้ำหนักมีความถูกต้องและมีเสถียรภาพ・

・ ฟังก์ชั่นที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก เช่น การประเมินผลโอเวอร์/อันเดอร์ การจัดอันดับหรือการเรียงลำดับ โหมดการชั่งน้ำหนักต่างๆ การควบคุมการลำเลียง สถิติและอื่นๆจะถูกบรรจุอยู่ในรุ่นนี้

F741-C

・ ด้วยความสามารถในการแปลง A/D ความเร็วสูงที่100 ครั้ง/ วินาที(การสุ่มตัวอย่างภายใน: 3200 ครั้ง/ วินาที.)และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีความเร็วสูง

・ ค่าน้ำหนักที่ระบุออกมามีความต้านทานต่อสํญญาณรบกวนสูงและมีเสถียรภาพ

・ โหมดการเปรียบเทียบค่าทำให้สะดวกสำหรับเป็นเครื่องชั่งตรวจสอบ (Checker)และเครื่องชั่งไซโล

・ นอกจากมีการติดตั้งRS-232C เป็นมาตรฐานแล้วยังสามารถติดตั้งอ๊อปชั่นได้อีกหนึ่งตัวเลือกโดยเลือกได้จาก PROFIBUS หรือ D /A คอนเวอร์เตอร์

F159

・ เชื่อมต่อโดยตรงไปยังบัสของ OMROM SYSMAC CJ1 / CJ2 / NJ

・ การสื่อสารที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง CJ1 / CJ2 / NJ และ F159

・ เวลาในการพัฒนาระบบจะลดลงและการให้บริการและการปรับเปลี่ยนเชิงบริหารจัดการการบำรุงรักษาเป็นไปอย่างง่ายดาย

・ ฟังก์ชั่นในการชั่งน้ำหนักตามลำดับมีความสะดวกสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 500 ครั้ง/ วินาที

F160

・ หนึ่งอ๊อปชั่นอินเตอร์เฟซที่สามารถเลือกได้จาก CC-linkหรือBCD เอาท์พุท

・ ฟังก์ชั่นในการชั่งน้ำหนักตามลำดับมีความสะดวกสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 1000 ครั้ง/ วินาที

・ แสดงผลความละเอียดสูงที่ 1/10000 สำหรับช่วงอินพุททั้งหมด (ความละเอียดภายใน 1/40000)

・ ค่าดริฟท์ที่ต่ำมาก 0.1 μV/° C (ประเภท 0.08 μV/° C)

F156

・ เชื่อมต่อโดยตรงกับ CC-Link

・ ฟังก์ชั่นในการชั่งน้ำหนักตามลำดับมีความสะดวกสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 500 ครั้ง/ วินาที

・ ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการใช้งานบนแผงควบคุม

・ แสดงผลความละเอียดสูงที่ 1/10000 สำหรับช่วงอินพุททั้งหมด (ความละเอียดภายใน 1/40000)

F741R2

・ ขนาดกะทัดรัดสำหรับเครื่องชั่งแบบแพลตฟอร์ม

・ ง่ายต่อการตั้งสวิทช์ปุ่มกดตัวเลข (ระบบการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย)

・ ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบค่าที่มีขีดจำกัด HI / LO ที่ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก(Checker)

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงที่ 50ครั้ง/วินาที

To the top