ดีซี แอมป์พลิฟลายเออร์(สำหรับการทดสอบต่าง ๆ )

The following is a list of DC amplifiers. Featuring a built-in bridge power supply for strain gauge type sensors, they are equipped with various functions, such as the electronic auto-zero function, BAL adjustment function that allows unbalanced voltage adjustment for strain gauge type sensors, and CAL value setting function that allows the calibration value set with a digital switch to superimpose the input signal. They can be applied to various experiments and measurements.

AM32AZ

・ คุณลักษณะการตอบสนองความเร็วสูงที่ดีซี, 100 กิโลเฮิร์ทซ์

・ การขยายแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 10,000 ครั้ง

・ การออกแบบที่มีค่าดริฟท์ต่ำ

・ การสอบเทียบโดยใช้สวิทช์ดิจิตอล

AM20AZ

・ แหล่งจ่ายไฟแบบบริดจ์ที่ทำติดมาสำหรับเซ็นเซอร์ประเภทสแตนเกจ

・ มาตรฐานที่ติดมาพร้อมกับเอาท์พุทของแรงดันไฟฟ้าและกระแส

・ AM20AZ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นออโต-ซีโร่อิเล็กทรอนิกส์

To the top