ประเภทแสดงผลเป็นตัวเลข

The following is a list of force measuring equipment that contributes to quality control of the production line such as press fitting, caulking and torque control. The basic type is introduced.

F331

・ ด้วยขนาดที่เหมาะมือ DIN 96 x 48 มมทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายบนแผงควบคุม

・ มาตรฐานในตัวเครื่องเป็นอินเตอร์เฟซ USB

・ มีซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับประยุกต์ใช้กับพีซี

・ ความสามารถในการประมวลผลความเร็วสูงแบบดิจิตอลที่ 300 ครั้ง/ วินาที

・ ฟังก์ชั่นการสอบเทียบแบบเทียบเท่าEquivalent Input Calibration

F350

・ การคำนวณและผลการวินิจฉัยที่มีอยู่สำหรับโหลดเซลล์แบบสแตนเกจตามค่าที่ป้อนเข้ามาทางอินพุท 2 ชาแนล

・ฟังก์ชั่นในการคำนวน (ch1+ch2, ch1-ch2, |ch1-ch2|, High select, Low select)

・ ผลการวินิจฉัยที่ได้ทางเอ้าท์พุทมี 9 จุด

・ ความเร็วในการสุ่มตัวอย่างสูงถึง 3000 ครั้ง/ วินาทีในแต่ละชาแนล

・ ฟังก์ชั่นการสอบเทียบแบบเทียบเท่าทำได้โดยการป้อนข้อมูล rated output ตามใบรับรองของโหลดเซลล์เข้าสู่อินดิเคเตอร์

・ สัญญาณการตรวจสอบทางเอ้าท์พุทแบบอนาล็อก

F325

・ การค้างค่าสูงสุดแบบอนาล็อกที่รวดเร็ว

・ การค้างค่าแบบดิจิตอล Peak/Sample hold

・* มีวงจรดิจิตอลความเร็วสูงที่มีความสามารถในการประมวลผลภายใน 3000 ครั้ง/ วินาที

・ คุณสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง RS-485 (รูปแบบModbus-RTU / UNI ) หรือ SI / F (Unipulse อินเตอร์เฟซแบบอนุกรม)ให้เป็นอินเตอร์เฟซแบบมาตรฐาน

・ ฟังก์ชั่นการกรองสัญญาณรบกวนที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล

・ มีซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์

F490A

・ การออกแบบให้มีน้ำหนักเบา 290 g สำหรับใช้งานแบบพกพา

・ ข้อมูลการวัดจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ CSV ในหน่วยความจำภายใน

・ ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถอ้างถึง คัดลอก ผ่านทางอินเตอร์เฟซแบบ USB

・ มีโหมดการแสดงผลต่างๆเช่นการแสดงผลกราฟิกและการแสดงผลข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้

・ ฟังก์ชั่น Multi-calibrationที่ช่วยให้เก็บบันทึกค่าและการอ่านค่าการสอบเทียบได้ถึง 6 ค่า

・ มีฟังก์ชั่น Hold 4 ชนิดสามารถตั้งค่าช่วงการสังเกตุข้อมูลได้

F340A

・Analog peak hold function providing high-speed peak hold

・Digital zero function for one-touch zeroing of indicated value

・Compact square DIN 96 size

・High-speed HI/LO limit comparison function

・Equivalent input calibration function enables calibration only by key-inputting the rated value of a sensor

To the top