ชุดแอพลิเคชันสำหรับ checker scale, formula batch, constant feed weigher, belt scale, multi draft

The following is a list of weighing control equipment used exclusively for applications such as checker scales, formula batching, constant feed ware, belt scales, multi draft weighing and truck scales.

F805AT-CK

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาสำหรับเป็นหัวชั่งตรวจสอบ(Checker)

・ ระบบการชั่งน้ำหนักที่เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานของคุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย โหมด "ไดนามิก" มีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อความเร็วของสายพานหรือขนาดของที่ชั่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ โหมด "สแตติกส์" มีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อมีการกระจายตัวในข้อมูลน้ำหนักของของที่ชั่ง

F805AT-FB

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาสำหรับการชั่งน้ำหนักแบบชุดสูตร(ฟอร์มูล่าแบช)

・ สร้างสูตรได้ถึง 200 สูตรและสามารถลงทะเบียนจองวัตถุดิบล่วงหน้าได้ 100 ชนิดและการชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสลับไปมาจากการป้อน(Feed)และการปล่อย(Discharge)

F805AT-CF

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับการจัดส่งน้ำหนัก / น้ำหนักที่สูญเสียไป

・ การควบคุมอัตโนมัติของการจัดส่งน้ำหนัก(ปล่อย) และการเติมให้เต็ม(ป้อน) สามารถดำเนินการได้โดยการคำนวณอัตราการไหลจากน้ำหนักที่ปล่อยของวัตถุดิบที่อยู่ภายในไซโล

F805AT-BC

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องชั่งแบบสายพาน

・ วัตถุดิบสามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะที่วัตถุดิบนั้นถูกเคลื่อนย้ายอยู่บนสายพานลำเลียง

・ อัตราการป้อน อัตรายอดรวม ความหนาแน่นของน้ำหนักและโหลดแฟคเตอร์สามารถแสดงผลและออกมาเป็นเอ้าท์พุท สิ่งนี้ทำได้โดยสัญญาณของน้ำหนักที่ส่งมาจากโหลดเซลล์และความเร็วของสัญญาณที่ส่งมาจากเครื่องตรวจจับความเร็วที่มีการติดตั้งที่สายพานลำเลียง

・ การเคลื่อนย้ายสามารถควบคุมได้โดยการตั้งค่าน้ำหนักเป้าหมาย

F805AT-MD

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับชั่งน้ำหนักแบบมัลติ ดราฟ

・ มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้ในการทำงานหนักกับการชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก

・ แต่ละฟังก์ชั่นการควบคุมเช่นการป้อนอย่างหยาบๆอัตโนมัติด้วยสวิตช์สลับไปมาและเงื่อนไขการวินิจฉัยสามารถนำมารวมอย่างเหมาะสมสำหรับการชั่งน้ำหนักที่รวดเร็วและ นับต่ำแต่มีประสิทธิภาพ

To the top