อื่น ๆ

Unipulseมีเทคโนโลยีที่หลากหลายและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการใช้งานเฉพาะได้เช่นกัน

GRIP MASTER

・ แรงจับของหัวจับเครื่องมือสามารถตรวจเช็คได้อย่างง่ายดายโดยเพียงแค่ใส่และยึดหัววัดเซ็นเซอร์ด้วยหัวจับเครื่องมือ

・ เหมาะสมมากสุดสำหรับหัวจับดอกไฮดรอลิค

・ ไลน์ผลิตภัณฑ์ หัววัดเซ็นเซอร์ (UGM) ประกอบด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางระยะตั้งแต่ 4 มม. ถึง 32 มม.

・ ข้อมูลของเซ็นเซอร์จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของหัววัดเซนเซอร์เอง ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลสำหรับการสอบเทียบทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนหัววัดเซ็นเซอร์

・ ข้อมูลการวัดจะถูกบันทึกลงตามวันที่และเวลาเมื่อกดปุ่ม "SAVE"

・ ข้อมูลที่บันทึกได้สามารถส่งออกไปยังเครื่องPCผ่านทางอินเตอร์เฟซ USB ได้อย่างง่ายดาย

・ กระเป๋าถือที่สะดวกในการจัดเก็บและขนส่งมาพร้อมกับตัวสินค้า

CenterMaster

* Reduce assembly failures caused by centering errors

* Improve assembly quality by automatically compensating position errors

* Reduce man-hours at initial installation and simplify maintenance process

* Reduce the risk of machine failure caused by unbalanced load

To the top