โหลดเซลล์อินเตอร์เฟซสำหรับ พีแอลซี

The following is a list of weighing control equipment that achieves accurate weighing and control of powder and liquid for foodstuffs, medicine, etc. The type directly connected with PLC is introduced.

FC400-ECT

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

* ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

* ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-EIP

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

・ USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-DAC

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!・ สามารถรวมเข้ากับระบบ Modbus ได้อย่างง่ายดาย

・ มี D/A คอนเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเอ้าท์พุทแบบอนาล็อก!!・ USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-CCL

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!

・ มี CC-Link อินเทอร์เฟซเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน!!

・ สามารถรวมเข้ากับระบบ Modbus ได้อย่างง่ายดาย

F159

・ เชื่อมต่อโดยตรงไปยังบัสของ OMROM SYSMAC CJ1 / CJ2 / NJ

・ การสื่อสารที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง CJ1 / CJ2 / NJ และ F159

・ เวลาในการพัฒนาระบบจะลดลงและการให้บริการและการปรับเปลี่ยนเชิงบริหารจัดการการบำรุงรักษาเป็นไปอย่างง่ายดาย

・ ฟังก์ชั่นในการชั่งน้ำหนักตามลำดับมีความสะดวกสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 500 ครั้ง/ วินาที

To the top