・ เชื่อมต่อโดยตรงไปยังบัสของ OMROM SYSMAC CJ1 / CJ2 / NJ

・ การสื่อสารที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง CJ1 / CJ2 / NJ และ F159

・ เวลาในการพัฒนาระบบจะลดลงและการให้บริการและการปรับเปลี่ยนเชิงบริหารจัดการการบำรุงรักษาเป็นไปอย่างง่ายดาย

・ ฟังก์ชั่นในการชั่งน้ำหนักตามลำดับมีความสะดวกสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 500 ครั้ง/ วินาที