ประเภทที่เป็นมาตรฐาน

The following is a list of force measuring equipment that contributes to quality control of the production line such as press fitting, caulking and torque control. The basic type is introduced.

F701-P

・ การแปลง A/Dความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 300 ครั้ง/ วินาที

・ ค่าน้ำหนักสะสมและอื่นๆจะมีการแสดงผลบนจอแสดงผลย่อยได้ 14 หลัก

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยของเชิงปริมาณ

・ ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบค่าตามขีดจำกัด HI / LO ที่ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบ(checker)การชั่งน้ำหนักด้วย

・ ค่าน้ำหนักจะถูกสะสมโดยอัตโนมัติ การคำนวณค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอื่นๆก็มีความเป็นไปได้

F741-C

・ ด้วยความสามารถในการแปลง A/D ความเร็วสูงที่100 ครั้ง/ วินาที(การสุ่มตัวอย่างภายใน: 3200 ครั้ง/ วินาที.)และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีความเร็วสูง

・ ค่าน้ำหนักที่ระบุออกมามีความต้านทานต่อสํญญาณรบกวนสูงและมีเสถียรภาพ

・ โหมดการเปรียบเทียบค่าทำให้สะดวกสำหรับเป็นเครื่องชั่งตรวจสอบ (Checker)และเครื่องชั่งไซโล

・ นอกจากมีการติดตั้งRS-232C เป็นมาตรฐานแล้วยังสามารถติดตั้งอ๊อปชั่นได้อีกหนึ่งตัวเลือกโดยเลือกได้จาก PROFIBUS หรือ D /A คอนเวอร์เตอร์

F741R2

・ ขนาดกะทัดรัดสำหรับเครื่องชั่งแบบแพลตฟอร์ม

・ ง่ายต่อการตั้งสวิทช์ปุ่มกดตัวเลข (ระบบการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย)

・ ฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบค่าที่มีขีดจำกัด HI / LO ที่ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก(Checker)

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงที่ 50ครั้ง/วินาที

To the top