・ การออกแบบให้มีน้ำหนักเบา 290g สำหรับใช้งานแบบพกพา

・ ข้อมูลการวัดจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ CSV ในหน่วยความจำภายใน

・ ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถอ้างถึง คัดลอก ผ่านทางอินเตอร์เฟซแบบ USB

・ มีโหมดการแสดงผลต่างๆเช่นการแสดงผลกราฟิกและการแสดงผลข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้

・ ฟังก์ชั่น Multi-calibrationที่ช่วยให้เก็บบันทึกค่าและการอ่านค่าการสอบเทียบได้ถึง 6 ค่า

・ มีฟังก์ชั่น Hold 4 ชนิดสามารถตั้งค่าช่วงการสังเกตุข้อมูลได้