โหลดเซลล์อินเตอร์เฟซสำหรับ PLC

The following is a list of force measuring equipment that contributes to quality control of the production line such as press fitting, caulking and torque control. The type directly connected with PLC is introduced.

FC400-ECT-FA

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 2400 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

* น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-EIP-FA

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 2400 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

・ น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

・ USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-CCL-FA

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 2400 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

* น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-DAC-FA

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 2400 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

* น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

F130

・ ระบบเน็ตเวิร์คที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ OMRON SYSMAC CJ1/CJ2/NJ

・ อัตราการสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง 3000 ครั้ง/ วินาที

・ เป็นการการสื่อสารที่เป็นเนื้อเดียวกันระหว่าง CJ1 / CJ2 / NJ และ F130 อย่างสมบูรณ์

・ เวลาในการพัฒนาระบบจะลดลงและการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงรักษาเป็นไปอย่างง่ายดาย

・ การเชื่อมต่อสายระหว่างอุปกรณ์เป็นไปอย่างง่ายดายมากทำให้สามารถคาดหวังได้ถึงข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุน

To the top