โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์(สำหรับการชั่งน้ำหนัก)

The following is a list of loadcell converters. They reliably amplify weak loadcell signals. They are comprised of a loadcell excitation voltage circuit, an extremely small voltage amplification circuit, a zero gain adjustment circuit, a low-pass filter and other components. They are used to convert a weak loadcell signal proportional to the weight to the signal best suited for the application.

LC210/LC210AZ

・ โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์ชนิดพื้นฐาน

・ ชนิดขนาดกะทัดรัด 44 มม(W) x 110 มม (H) x 110 มม (D)

・ การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้การใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องมือต่างๆกัน

・ มาพร้อมกับแรงดันไฟสำหรับนำไปใช้งาน

・ ออโต-ซีโร่อิเล็กทรอนิกส์(LC210AZ)

LC240

・ โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์ที่มีค่าดริฟท์และสัญญาณรบกวนต่ำ

・ มาพร้อมกับแรงดันไฟกระตุ้น 6 ระดับคือ 2.5 V, 2.9 V, 4 V, 5 V, 6.6 V และ 10 V DC ที่เลือกสลับไปมาได้

・ ความจุของแรงดันไฟกระตุ้นเป็น 120 mA(เมื่อแรงกระตุ้นเป็น 10 V) สามารถเชื่อมต่อโหลดเซลล์ขนาด350 Ω ที่ต่อขนานกันได้ถึง 4 ตัว

・ มีการเตรียมไว้สำหรับการปรับหยาบและละเอียดที่จะนำไปใช้กับทั้งการปรับค่าซีโร่และปรับค่าเกน

・ อุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาด้วยคือกระแสเอ้าท์พุท 4-20 mA

To the top