ประเภทที่เป็นฟังก์ชั่นการควบคุม

The following is a list of weighing control equipment that achieves accurate weighing and control of powder and liquid for foodstuffs, medicine, etc. The high-performance type is introduced.

FC1000

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมน้ำหนักทั้งหมด

・ อัตราการสุ่มตัวอย่างและความละเอียดสูง

・ ตัวกรองประสิทธิภาพสูง

・ การปรับตัวกรองแบบอัตโนมัติ

・ การบันทึกข้อมูลบนตัวพิมพ์ SD Card ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

・ จอ LCD สีขาวสว่างสดใสพร้อมจอแสดงผลย่อยแบบ 20 หลัก

・ ฟังก์ชันการควบคุมกระบวนการชั่งน้ำหนักขั้นพื้นฐาน

F805AT

・ มีการติดตั้งระบบสัมผัสหน้าจอชนิดคริสตัลเหลวสี

・ การแปลง A/Dความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 1000 ครั้ง/ วินาที

・ การเชื่อมต่อโดยตรงไปยัง พีแอลซี

・ สร้างรหัสหน่วยความจำของชุดสูตรการชั่งน้ำหนักได้ 100 โค้ด

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกในการชั่งน้ำหนักตามลำดับสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแสดงผลค่าน้ำหนักเป็นรูปกราฟและจุดในการทำงานของการไหลแบบเต็มรูปแบบ การไหลแบบไหลรินและอื่นๆสามารถตรวจสอบและสังเกตการณ์ได้

F805AT-CK

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาสำหรับเป็นหัวชั่งตรวจสอบ(Checker)

・ ระบบการชั่งน้ำหนักที่เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานของคุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย โหมด "ไดนามิก" มีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อความเร็วของสายพานหรือขนาดของที่ชั่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ โหมด "สแตติกส์" มีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อมีการกระจายตัวในข้อมูลน้ำหนักของของที่ชั่ง

F805AT-FB

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาสำหรับการชั่งน้ำหนักแบบชุดสูตร(ฟอร์มูล่าแบช)

・ สร้างสูตรได้ถึง 200 สูตรและสามารถลงทะเบียนจองวัตถุดิบล่วงหน้าได้ 100 ชนิดและการชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนสลับไปมาจากการป้อน(Feed)และการปล่อย(Discharge)

F805AT-CF

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับการจัดส่งน้ำหนัก / น้ำหนักที่สูญเสียไป

・ การควบคุมอัตโนมัติของการจัดส่งน้ำหนัก(ปล่อย) และการเติมให้เต็ม(ป้อน) สามารถดำเนินการได้โดยการคำนวณอัตราการไหลจากน้ำหนักที่ปล่อยของวัตถุดิบที่อยู่ภายในไซโล

F805AT-BC

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องชั่งแบบสายพาน

・ วัตถุดิบสามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะที่วัตถุดิบนั้นถูกเคลื่อนย้ายอยู่บนสายพานลำเลียง

・ อัตราการป้อน อัตรายอดรวม ความหนาแน่นของน้ำหนักและโหลดแฟคเตอร์สามารถแสดงผลและออกมาเป็นเอ้าท์พุท สิ่งนี้ทำได้โดยสัญญาณของน้ำหนักที่ส่งมาจากโหลดเซลล์และความเร็วของสัญญาณที่ส่งมาจากเครื่องตรวจจับความเร็วที่มีการติดตั้งที่สายพานลำเลียง

・ การเคลื่อนย้ายสามารถควบคุมได้โดยการตั้งค่าน้ำหนักเป้าหมาย

F805AT-MD

・ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ซีรีย์ F805ATที่พัฒนาสำหรับแอพพลิเคชั่นการใช้งานเฉพาะทาง

・ ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนักที่พัฒนาขึ้นสำหรับชั่งน้ำหนักแบบมัลติ ดราฟ

・ มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้ในการทำงานหนักกับการชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก

・ แต่ละฟังก์ชั่นการควบคุมเช่นการป้อนอย่างหยาบๆอัตโนมัติด้วยสวิตช์สลับไปมาและเงื่อนไขการวินิจฉัยสามารถนำมารวมอย่างเหมาะสมสำหรับการชั่งน้ำหนักที่รวดเร็วและ นับต่ำแต่มีประสิทธิภาพ

F800

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 100 ครั้ง/ วินาที

・ สร้างรหัสหน่วยความจำของชุดสูตรการชั่งน้ำหนักได้ 100 โค้ด

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกในการชั่งน้ำหนักตามลำดับสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การกรองที่มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันอิทธิพลของการสั่นสะเทือนในระบบแม็คคานิกส์

・ ฟังก์ชั่นของการเก็บรวบรวมสถิติของค่าน้ำหนักสำหรับแต่ละโค้ด

F701

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 100 ครั้ง/ วินาที

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยของเชิงปริมาณ (Discharge / Feed)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกในการชั่งน้ำหนักตามลำดับสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・อินเตอร์เฟซที่เป็นอ๊อปชั่นต่างๆมีอยู่

F701-C

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 200 ครั้ง/ วินาที

・ ค่าน้ำหนักสะสมและค่าการตั้งค่าต่างๆจะปรากฏบนจอแสดงผลย่อยได้ 18 หลัก

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกในการชั่งน้ำหนักตามลำดับสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ RS-232C เป็นอินเตอร์เฟซมาตรฐานที่ติดมากับเครื่อง สามารถเลือกอ๊อปชั่นได้อีกหนึ่งทางเลือกจาก CC-Link ,BCDเอาท์พุท, RS-485 หรือA/D คอนเวอร์เตอร์

F600AT

・ มีการติดตั้งระบบสัมผัสหน้าจอชนิดคริสตัลเหลวสี

・ ฟังก์ชั่นการแสดงผลกราฟิกที่แสดงความผันผวนของค่าน้ำหนักที่ระบุออกมาเพื่อการแสดงผลสัญญาณรูปกราฟ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 100 ครั้ง/ วินาที

・ สร้างรหัสหน่วยความจำของชุดสูตรการชั่งน้ำหนักได้ 8 โค้ด

・ อินเตอร์เฟซที่เป็นอ๊อปชั่นต่างๆมีอยู่

F650-CK

・ ตัวบ่งชี้การชั่งน้ำหนักที่ออกแบบมาสำหรับเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ตรวจสอบ(Checker)น้ำหนักขณะมีการเคลื่อนไหว

・ ด้วยการมีตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดทอนสัญญาณรบกวนและการสั่นสะเทือนทำให้บรรลุการวัดค่าน้ำหนักมีความถูกต้องและมีเสถียรภาพ・

・ ฟังก์ชั่นที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก เช่น การประเมินผลโอเวอร์/อันเดอร์ การจัดอันดับหรือการเรียงลำดับ โหมดการชั่งน้ำหนักต่างๆ การควบคุมการลำเลียง สถิติและอื่นๆจะถูกบรรจุอยู่ในรุ่นนี้

F160

・ หนึ่งอ๊อปชั่นอินเตอร์เฟซที่สามารถเลือกได้จาก CC-linkหรือBCD เอาท์พุท

・ ฟังก์ชั่นในการชั่งน้ำหนักตามลำดับมีความสะดวกสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 1000 ครั้ง/ วินาที

・ แสดงผลความละเอียดสูงที่ 1/10000 สำหรับช่วงอินพุททั้งหมด (ความละเอียดภายใน 1/40000)

・ ค่าดริฟท์ที่ต่ำมาก 0.1 μV/° C (ประเภท 0.08 μV/° C)

F156

・ เชื่อมต่อโดยตรงกับ CC-Link

・ ฟังก์ชั่นในการชั่งน้ำหนักตามลำดับมีความสะดวกสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลที่มีสมรรถภาพสูง 500 ครั้ง/ วินาที

・ ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการใช้งานบนแผงควบคุม

・ แสดงผลความละเอียดสูงที่ 1/10000 สำหรับช่วงอินพุททั้งหมด (ความละเอียดภายใน 1/40000)

To the top