โครงร่างผลิตภัณฑ์

F600AT is a weighing controller with LCD touch panel that allows easy operation without a manual has realized excellent visibility and operability.

ดาวน์โหลด

แคตตาล็อกสินค้า(PDF)
F600ATแคตตาล็อกสินค้า (81 downloads)
คู่มือการใช้งาน(PDF)
F600AT 3.02 (7 downloads)
F600AT_DeviceNet 3.01 (3 downloads)
F600AT_CC-Link 3.01 (3 downloads)
ขนาด
DXF
(ZIP)
PDF
เครื่องมือสนับสนุน
ซอฟต์แวร์
  • ผู้ใช้จะต้องมีการการลงทะเบียนก่อนเพื่อจะได้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้เครื่อง ขนาดภายนอกของตัวเครื่อง เครื่องมือสนับสนุนและซอฟต์แวร์
  • ซอฟแวร์โปรแกรม Acrobat Reader จาก Adobe Systems จำเป็นต้องมีเพื่อเอาไว้ใช้ดูไฟล์ PDF