・ ความจุขนาด 200 N / 500 N

・ ความแม่นยำ 1/10000 (ความไม่เป็นเชิงเส้น, ฮีสเตอร์รีซีส, การวัดค่าซ้ำๆ)

・ อินพุท อิมพิแดนซ์สูง: 1,050 Ω

・ การใช้งาน: การประยุกต์ใช้งานในด้านที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงเช่นการสอบเทียบของหน่วยงานการทดสอบ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน ฯลฯ