・ความจุขนาด 5 kN / 10 kN / 20 kN / 50 kN / 100 kN

・ วัสดุที่ใช้: โลหะผสมเหล็กพิเศษ

・ เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการควบคุมโหลดของการสวมอัด การค้อกกิ้ง ฯลฯ