ดีซี แอมป์พลิฟลายเออร์

AM32AZ

・ คุณลักษณะการตอบสนองความเร็วสูงที่ดีซี, 100 กิโลเฮิร์ทซ์

・ การขยายแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 10,000 ครั้ง

・ การออกแบบที่มีค่าดริฟท์ต่ำ

・ การสอบเทียบโดยใช้สวิทช์ดิจิตอล

LC210/LC210AZ

・ โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์ชนิดพื้นฐาน

・ ชนิดขนาดกะทัดรัด 44 มม(W) x 110 มม (H) x 110 มม (D)

・ การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้การใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องมือต่างๆกัน

・ มาพร้อมกับแรงดันไฟสำหรับนำไปใช้งาน

・ ออโต-ซีโร่อิเล็กทรอนิกส์(LC210AZ)

AM20AZ

・ แหล่งจ่ายไฟแบบบริดจ์ที่ทำติดมาสำหรับเซ็นเซอร์ประเภทสแตนเกจ

・ มาตรฐานที่ติดมาพร้อมกับเอาท์พุทของแรงดันไฟฟ้าและกระแส

・ AM20AZ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นออโต-ซีโร่อิเล็กทรอนิกส์

LC240

・ โหลดเซลล์คอนเวอร์เตอร์ที่มีค่าดริฟท์และสัญญาณรบกวนต่ำ

・ มาพร้อมกับแรงดันไฟกระตุ้น 6 ระดับคือ 2.5 V, 2.9 V, 4 V, 5 V, 6.6 V และ 10 V DC ที่เลือกสลับไปมาได้

・ ความจุของแรงดันไฟกระตุ้นเป็น 120 mA(เมื่อแรงกระตุ้นเป็น 10 V) สามารถเชื่อมต่อโหลดเซลล์ขนาด350 Ω ที่ต่อขนานกันได้ถึง 4 ตัว

・ มีการเตรียมไว้สำหรับการปรับหยาบและละเอียดที่จะนำไปใช้กับทั้งการปรับค่าซีโร่และปรับค่าเกน

・ อุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาด้วยคือกระแสเอ้าท์พุท 4-20 mA

To the top