จอแสดงผลภายนอก

The following are the external displays that can display data (indicated value, gross weight, net weight, tare weight) from indicators. The product lineup includes the compact type as small as a business card, the splash proof and dustproof type, and the large display type.

LD514

・ ประเภทขนาดเล็กที่มีความสูงของตัวอักษร 14 มม

・ มีการนำLED ตัวเลขสีเขียวมาใช้สำหรับการแสดงผล

・ ฟังก์ชั่นในการเลือกค่าการแสดงผล(มูลค่าที่ระบุ / น้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักภาชนะ)

・ ค่าการแสดงผลที่ถูกค้างค่า(hold)ไว้โดยสัญญาณภายนอก

LD557A

・ จอแสดงผล LED: ความสูงของตัวอักษร57 มม. ระยะทางที่มองเห็นได้ 30 ม. มุมที่มองเห็นได้120องศา

・ โครงสร้างที่เรียบง่ายกันละอองน้ำและฝุ่นช่วยให้เป็นทางเลือกในการวางตำแหน่งต่างๆ

・ ฟังก์ชั่นในการเลือกค่าการแสดงผล(มูลค่าที่ระบุ / น้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักภาชนะ)

・ ค่าการแสดงผลที่ถูกค้างค่า(hold)ไว้โดยสัญญาณจากภายนอก

・ การแสดงผลความผิดพลาดจะช่วยให้เข้าใจปัญหาด้วยความถูกต้อง

To the top