โครงร่างผลิตภัณฑ์

LC240 is a loadcell converter with the large capacity that allows up to 4 loadcells to be driven.

ดาวน์โหลด

แคตตาล็อกสินค้า(PDF)
⇒ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน(PDF)
ขนาด
DXF
(ZIP)
PDF
เครื่องมือสนับสนุน
ซอฟต์แวร์