โครงร่างผลิตภัณฑ์

F159 is a Weighing Indicator that allows direct connection to OMRON SYSMAC CJ1/CJ2/NJ bus. F159 thoroughly eliminates wasted time and energy in the production system by curtailing the time needed to develop a weighing system and improving maintenance management, modifications and serviceability. At the same time, it promises great cost reductions and high added value.

ดาวน์โหลด

แคตตาล็อกสินค้า(PDF)
F159แคตตาล็อกสินค้า (85 downloads)
คู่มือการใช้งาน(PDF)
F159 (For CJ series) 1.02 (6 downloads)
F159 (For NJ series) 1.00 (8 downloads)
ขนาด
DXF
(ZIP)
PDF
เครื่องมือสนับสนุน
ซอฟต์แวร์
  • ผู้ใช้จะต้องมีการการลงทะเบียนก่อนเพื่อจะได้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้เครื่อง ขนาดภายนอกของตัวเครื่อง เครื่องมือสนับสนุนและซอฟต์แวร์
  • ซอฟแวร์โปรแกรม Acrobat Reader จาก Adobe Systems จำเป็นต้องมีเพื่อเอาไว้ใช้ดูไฟล์ PDF