โครงร่างผลิตภัณฑ์

เครื่องระดับสูงที่แสวงหาฟังก์ชั่นและข้อกำหนดที่สำคัญ
F701-S เป็นตัวบ่งชี้การชั่งน้ำหนักที่มีข้อกำหนดและฟังก์ชั่นต่างๆที่สำคัญเช่นค่าดริฟท์ที่ต่ำมาก แอมป์พลิฟลายเออร์ที่มีความแม่นยำสูง ฟังก์ชั่นการชั่งน้ำหนักตามลำดับที่มีการสุ่มตัวอย่างอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติและการควบคุม I/O


ข้อมูลจำเพาะ

อนาล็อก
แรงดันไฟกระตุ้น DC 5 V±5% กระแสเอาท์พุท: ภายใน90 mA อัตราส่วนประเภทเกี่ยวกับการวัด
(โหลดเซลล์ขนาด350 Ωจำนวนสูงสุดหกตัวสามารถเชื่อมต่อกันในแบบคู่ขนาน)
ช่วงของสัญญาณอินพุท -0.5 ถึง 3.0 mV/V, 0 ถึง 3.0 mV/V (เมื่อสอดคล้องตาม OIML R76-1)
ช่วงการปรับค่าซีโร่ การปรับแบบอัตโนมัติด้วยการดำเนินการแบบดิจิตอล
-0.2 ถึง 2.0 mV/V, 0 ถึง 2.0 mV/V (เมื่อสอดคล้องตาม OIML R76-1 )
ช่วงการปรับค่าสแปน การปรับแบบอัตโนมัติด้วยการดำเนินการแบบดิจิตอล
0.3 ถึง 3.0 mV/V, 0.6 ถึง 3.0 mV/V(เมื่อสอดคล้องตาม OIML R76-1)
ความไวของอินพุทขั้นต่ำ 0.15 μV/การนับ, 0.5 μV/การนับ (เมื่อสอดคล้องตาม OIML R76-1)
ความถูกต้อง ความไม่เป็นเชิงเส้น: ภายใน0.01%/FS
ซีโร่ดริฟท์: 0.025 μV/℃ RTI typ
เกนดริฟท์: 1 ppm/℃ typ
A/D คอนเวอร์เตอร์ อัตราการแปลง … 300 ครั้ง/วินาที
ความละเอียดของการแปลง … 24 บิท(ไบนารี่)
ความละเอียดที่บ่งบอกขั้นต่ำ 1/10000, 1/6000 (เมื่อสอดคล้องตาม OIML R76-1)
การสอบเทียบขั้นรอง การสอบเทียบด้วยการป้อนข้อมูลเทียบเท่าที่บ่งบอกถึงความละเอียดขั้นต่ำสำหรับการสอบเทียบขั้นรอง : 1/1000 (อุณหภูมิปกติ)
การตั้งค่า
วิธีการตั้งค่า การตั้งค่าทำโดยการกดแป้นตัวเมมเบรนหน้าเครื่อง
นอกจากนี้การตั้งค่าสามารถทำจากโฮสต์คอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เฟซ RS-485
หน่วยความจำของค่าที่ตั้งเอาไว้ ค่าตัวเลขการสอบเทียบและเป็นส่วนหนึ่งของค่าที่ตั้งเอาไว้: NOV.แรม (nonvolatile RAM )
ค่าอื่นๆที่ตั้งเอาไว้ : F-แรม (nonvolatile RAM )
การป้องกันค่าที่ตั้งเอาไว้ การป้องกันสามารถตั้งได้โดยล็อคสวิทช์และล็อคพารามิเตอร์
รายการการตั้งค่า Upper limit/Lower limit/Near zero/Set point 1/Set point 2/Compensation/Over/Under/Final/Comparison inhibit time/Judging time/Complete output time/Compensation feeding time/Auto free fall compensation regulation/Weighing function 1/Weighing function 2/Tare setting/Tare display/Digital low pass filter/Moving average filter/MD/ZT period/ZT range/Total comparison selection/Total limit (most significant 4 digits)/Total limit (least significant 5 digits)/Count limit/Weighing function 3/Key invalid・Lock/Input selection 1/Input selection 2/Output selection 1/Output selection 2/Error output selection/Reserve output selection/Password/Bag clamp output time/Discharging time/Weighing start time/AZ times/Judging times/Sequence mode 1/Sequence mode 2/Filling enhancement value/Expanded function selection 1/Expanded function selection 2/Balance weight value/Capacity/Min. scale division/DZ regulation value/Display selection 1/Gravitational acceleration/Net over/Gross over/Display selection 2/RS-485 I/F setting/RS-485 Communication type/RS-485 ID/Transmission delay time/Zero calibration/Span calibration/Equivalent calibration/Option display
สัญญาณภายนอก(คุณสามารถระบุได้ว่าต้องการชนิด PNP (Source) หรือชนิด NPN (Sink) เมื่อมีการสั่งซื้อ F701-S)
สัญญาณเอ้าท์พุท (16จุด) SP1/SP2/SP3/Complete/Discharge/Bag clamp /Error selection 1,2/Output selection 1 ถึง 6/Reserve 1,2
ที่สัญญาณ ON, เอาท์พุทของทรานซิสเตอร์ ON
※แรงดันไฟฟ้าภายนอกจะต้องมีการเตรียมแยกเอาไว้ต่างหากโดยทางลูกค้า
สัญญาณอินพุต
(16จุด)
Operation permission/Weighing start/Stop/Discharge command/Manual discharge/Discharge gate open/Accumulation clear/Input selection 1 ถึง 6/Code 1,2,4
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ทั้งแบบหน้าคอนแทค(รีเลย์ สวิตซ์ ฯลฯ) หรือแบบไม่ใช้หน้าคอนแทค(ทรานซิสเตอร์ โอเพ่นคอลเล็คเตอร์ ฯลฯ)
※แรงดันไฟฟ้าภายนอกจะต้องมีการเตรียมแยกเอาไว้ต่างหากโดยทางลูกค้า
อินเตอร์เฟซ
485 RS-485(เลือกจาก Modbus-RTU และรูปแบบดั้งเดิม)
232 อินเตอร์เฟซติดต่อสื่อสารทาง RS-232C (อ๊อปชั่น)
BCO BCD เอ้าท์พุทอินเตอร์เฟซข้อมูลแบบขนาน (ชนิด Sink) (อ๊อปชั่น)
BSC BCD เอ้าท์พุทอินเตอร์เฟซข้อมูลแบบขนาน (ชนิด Source) (อ๊อปชั่น)
DAC D/A คอนเวอร์เตอร์ (อ๊อปชั่น)
ODN อินเตอร์เฟซ DeviceNet (อ๊อปชั่น)
PRF อินเตอร์เฟซ PROFIBUS (อ๊อปชั่น) ※ PROFIBUS-DPV0
CCL อินเตอร์เฟซ CC-Link (อ๊อปชั่น)
แสดงผล
แสดงผล ความสูงของตัวอักษร 18.5 มม. การแสดงตัวเลขบนหน้าจอ LCD (7 หลัก)
จอแสดงผลย่อย: ความสูงของตัวอักษร 7.3 มม. (14 หลัก)
ค่าที่ระบุ 5 หลัก เครื่องหมาย : แสดงผลเครื่องหมายลบที่หน้าหลักสูงสุด
ค่าน้ำหนักสะสม 9 หลัก※ค่านี้สามารถเปลี่ยนไปเป็น “Accumulation count (4 หลัก)”, “Final (5 หลัก)”, “Code (1 หลัก)”, “Total discharge count (6 หลัก)” และ “Discharge count (5 หลัก)”
ความถี่ในการแสดงผล เลือกจาก 1, 2, 5, 10, 20 ครั้ง/วินาที. (ความเร็วของระบบคือ 300 ครั้ง/วินาที.))
ความสามารถแสดงผล 5 หลัก
ส่วนแบ่งขนาดที่น้อยที่สุด การตั้งค่าที่อนุญาตจะอยู่ในช่วง 1 ถึง 50
.*เฉพาะการตั้งค่าต่อไปนี้จะใช้งานได้เมื่อสอดคล้องตาม OIML R76-1:
0.001, 0.002, 0.005, 0.010, 0.020, 0.050, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50
จุดทศนิยม เลือกจาก 0, 0.0, 0.00, 0.000
การแสดงผลว่า โอเวอร์ LAOD: อินพุท A/D คอนเวอร์เตอร์ โอเวอร์
OFL1: ค่าNet โอเวอร์
OFL2: ความจุโหลดเซลล์+9 ส่วนแบ่งขนาด
-OFL2: ความจุโหลดเซลล์-โอเวอร์ หรือ -20 ส่วนแบ่งขนาด โอเวอร์
OFL3: ค่าGross โอเวอร์
จุดกึ่งกลางของศูนย์ จุดศูนย์ที่แท้จริงหรือจุดกึ่งกลางของแต่ละค่าจะปรากฏขึ้น
*เฉพาะจุดศูนย์ที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อสอดคล้องตาม OIML R76-1
แสดงสถานะ CLAMP/SP3/SP2/SP1/HOLD/
COMPL./ZT/ZALM/STAB/TARE/NET/GROSS/NZ/
D.CHG/HI LIM/HI/GO/LO/LO LIM/CZ/LOCK
ข้อกำหนดทั่วไป
แรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC 100 ถึง 240 V (+10% -15%) (แหล่งจ่ายไฟ 50/60Hz)
การใช้กำลังไฟฟ้า 3 W typ.
กระแสไหลเข้า 2 A, 3 mSec: AC 240 V เงื่อนไขของโหลดที่ค่าเฉลี่ย
(เริ่มตอนที่เครื่องเย็นแล้วที่อุณหภูมิห้อง)
เงื่อนไขการใช้งาน อุณหภูมิการทำงาน … -10 ถึง +40 ℃
อุณหภูมิการจัดเก็บ -20 ถึง +85 ℃
ความชื้น … 85% หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัว)
ขนาดด้านนอก 192 (W) × 96 (H) × 140 (D) มม. (ไม่รวมถึงติ่งที่ยื่นออกมา)
ขนาดแผงที่ตัด 186+ 2 -0 (W) × 92+ 1 -0 (H) มม.
※ความหนาของแผงที่ใช้ติดตั้ง: 1.6 ถึง 3.2 mm
น้ำหนัก ประมาณ 2กก.
สิ่งที่แนบมา
สายไฟอินพุท AC (ระดับน้อย 125 V) 2 ม. 1
คอนเน็กเตอร์สำหรับโหลดเซลล์ 1
ยางเอาไว้ใช้กับคอนเน็กเตอร์สำหรับโหลดเซลล์ 1
คอนเน็กเตอร์สำหรับสัญญาณอินพุต/เอาต์พุตภายนอก 1
คู่มือการใช้งาน 1
แพ็คยาง 1
คอนเน็กเตอร์สำหรับ BCDเอ้าท์พุท (เข้ากับอ๊อปชั่น BCDเอ้าท์พุท) 1
คอนเน็กเตอร์สำหรับ DeviceNet (เข้ากับอ๊อปชั่น DeviceNet) 1
คอนเน็กเตอร์สำหรับ CC-Link (เข้ากับอ๊อปชั่น CC-Link) 1

อุปกรณ์เสริมต่างๆ

แบบ
CAAC3P-P2 สายไฟอินพุท AC 2 ม.
CAAC3P-CEE7/7-P1.5 สายไฟอินพุท AC (ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 250 V) 1.5 ม.
CA4131 เคเบิล(6 สาย) ยาว 3 ม.ที่มีJRC คอนเน็กเตอร์ที่ด้านปลายด้านหนึ่ง
CA4230 รีเลย์แปลงสายเคเบิล JRC-PRC (6 สาย) 0.3 ม.
CA4311 รีเลย์แปลงสายเคเบิล JRC-PRC (6 สาย) (4 สายเป็น6 สาย) (สำหรับการใช้งาน 520 A) 1 ม.
CN3P-2P ปลั๊กตัวแปลง 3P-2P สำหรับสายไฟอินพุท AC
CN10 คอนเน็กเตอร์สำหรับโหลดเซลล์
CN34 คอนเน็กเตอร์ D-Sub 9p สำหรับ RS-232
CN51 คอนเน็กเตอร์สำหรับ BCDเอ้าท์พุท
CN52 ชุดFCN I/O คอนเน็กเตอร์พร้อมฝาครอบ
CN57 ชุดFCN I/O คอนเน็กเตอร์พร้อมฝาครอบแบบทแยงมุม
CN71 คอนเน็กเตอร์สำหรับ CC-Link
CN72 คอนเน็กเตอร์สำหรับ CC-Link
CND01 คอนเน็กเตอร์ชนิดสองแถวสำหรับ CC-Linkโปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ของความแตกต่างของสี ในอุปกรณ์ เช่น LEDs, หลอดภาพสี และ LCD เพราะกระบวนการผลิตที่มีจำนวนมากดาวน์โหลด

แคตตาล็อกสินค้า(PDF)
⇒ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน(PDF)
ขนาด
DXF
(ZIP)
PDF
เครื่องมือสนับสนุน
ซอฟต์แวร์