F805AT-CK
Slider

Tổng quan thiết bị Tải xuống

Vui lòng ghi rõ yêu cầu đối với sản phẩm được chứng nhận CE khi đặt hàng.


Tổng quan thiết bị

Một bộ hiển thị cân được phát triển cho kiểm tra việc cân. “Dynamic mode” chế độ phù hợp để sử dụng khi tốc độ băng tải hoặc kích thước của vật phẩm có khối lượng không phù hợp và chế độ tĩnh có thể sử dụng khi có sự phân tán trong dữ liệu khối lượng. Hệ thống cân có thể dễ dàng được xây dựng để đáp ứng các loại ứng dụng khác nhau.

  • Kết quả đo có thể được kiểm tra trên màn hình theo thời gian thực và các tính toán khác nhau có được từ chức năng tổng cộng cũng được hiển thị.Chế độ cân có thể lựa chọn để phù hợp với ứng dụng của bạn
Chế độ động: Chế độ này lý tưởng khi tốc độ băng tải hoặc kích thước của các vật cân không nhất quán.

Việc cân bắt đầu khi trọng lượng vượt quá mức kích hoạt và dừng khi trọng lượng giảm xuống dưới mức kích hoạt hoặc khi đã lấy số lượng vào. Chế độ này lý tưởng khi tốc độ băng tải hoặc kích thước của các vật nặng không nhất quán.Chế độ tĩnh: Chế độ này phù hợp khi có sự phân tán trong dữ liệu khối lượng.

Việc cân bắt đầu khi nhận được tín hiệu khởi động bên ngoài và kết thúc khi đã lấy số đếm vào.

Chế độ này lý tưởng khi tốc độ dây đai và kích thước của các vật nặng được thống nhất. Vì nó không yêu cầu bất kỳ tín hiệu kích hoạt nào từ dữ liệu khối lượng, việc cân vẫn có thể được thực hiện ngay cả khi có sự phân tán trong dữ liệu khối lượng.Giao diện

Model
Interface
Remarks
SIF Giao diện nối tiếp loại 2 dây Tiêu chuẩn Standard
SI2 Giao diện nối tiếp hai chiều loại 2 dây Tiêu chuẩn Standard
232 232 Giao diện truyền thông RS-232C Tiêu chuẩn Standard
BCO BCO Giao diện đầu ra dữ liệu song song BCD Tùy chọn Option
BCI BCI Giao diện nhập dữ liệu song song BCD Tùy chọn Option
485 485 Tùy chọn giao diện truyền thông RS-485 Option
DAC DAC Tùy chọn giao diện chuyển đổi D/A Option
ODN ODN Tùy chọn giao diện DeviceNet Option
CCL CCL Tùy chọn giao diện CC-Link Option
Xin lưu ý rằng có thể có những khác biệt riêng về tông màu trên các thiết bị hiển thị như đèn LED, ống màn hình huỳnh quang và các màn hình LCD do quá trình sản xuất hoặc lô sản xuất khác nhau.Download

Catalog sản phẩm(PDF)
⇒Tải về các tài liệu
Hướng dẫn vận hành(PDF)
Kích thước ngoài
DXF
(ZIP)
PDF
Các công cụ hỗ trợ
Phần mềm