・Dải đo 5 kN / 10 kN / 20 kN / 50 kN / 100 kN

・ Vật liệu: Thép hợp kim đặc biệt

・Thích hợp nhất cho kiểm soát lực trong Ép lắp chi tiết, ép vòng bi, v.v..