・Kết nối trực tiếp đến hệ thống mạng OMROM SYSMAC CJ1/CJ2/NJ

・Tốc độ lấy mẫu cao lên đến 3000 lần/s.

・Kết nối hoàn toàn liền mạch giữa các bộ CJ1/CJ2/NJ vàF130

・Thời gian cho việc thiết lập hệ thống được giảm thiểu và việc hiệu chỉnh quản lý bảo trì hay công tác bảo dưỡng trở nên đơn giản hơn

・ Với việc chú trọng đơn giản hóa việc kết nối, đi dây thì vấn đề phát sinh kinh phí hoàn toàn có thể kiểm soát