・Khối lượng đo 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t

・Chế tạo từ thép không ghỉ, trọng lượng nhỏ

・Ứng dụng: Cân cẩu trục, cân thùng, bồn, v.v..