・Thiết kế nhẹ chỉ 290g cho ứng dụng di động

・Dữ liệu đo lường được lưu trữ dưới định dạng CSV trong bộ nhớ nội

・ Dữ liệu được ghi nhận có thể tham khảo và copy thông qua giao diện USB

・ Chức năng hiển thị đa dạng như hiển thị đồ họa và hiển thị dữ liệu được lưu trữ

・Chức năng Đa hiệu chuẩn cho phép 6 giá trị thiết lập hiệu chuẩn được lưu trữ và đọc

・4 chức năng Giữ có thể giúp đặt dữ liệu dưới vùng giám sát

・Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell ra USB nhỏ gọn