・Dải đo 200 N / 500 N

・ Độ chính xác 1/10000 (Phi tuyến tính, độ trễ, lặp lại)

・Trở kháng đầu vào cao: 1050Ω

・ Ứng dụng: Được dùng trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao như công việc hiệu chuẩn của quá trình kiểm tra sản phẩm, đo chuẩn nội bộ .v.v..