F805AT-MD
Slider

Tổng quan thiết bị Tải xuống

Vui lòng ghi rõ yêu cầu đối với sản phẩm được chứng nhận CE khi đặt hàng.


Tổng quan thiết bị

Vui lòng ghi rõ yêu cầu đối với sản phẩm được chứng nhận CE khi đặt hàng.
Mạnh mẽ khi được sử dụng trong việc cân khối lượng lớn với cân nhỏ.
Mỗi chức năng điều khiển như chuyển đổi tự động cấp thô và điều kiện phán đoán có thể được kết hợp một cách phù hợp để cân “tốc độ nhanh” và “tốc độ thấp nhưng hiệu quả”.

  • Tự động chuyển đổi cấp thô (Xả thô và SP1 / SP2 / SP3 được tự động chuyển bởi tổng số.)
  • Tự động tính toán số lượng mẻ cấp
  • Chức năng đồ thị
  • Chức năng cân bù (Tỷ lệ số lượng còn lại trên tổng số cuối cùng được theo dõi và cuối cùng của mỗi mẻ được tự động bù theo độ chính xác của thiết bị cân.)Giao tiếp

Model
Lưu ý
Remarks
SIF Giao tiếp nối tiếp loại 2 dây Tiêu chuẩn Standard
SI2 SI2 Giao tiếp nối tiếp hai chiều loại 2 dây Tiêu chuẩn
232 232 Giao tiếp truyền thông RS-232C Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn
BCO BCO Giao tiếp đầu ra dữ liệu song song BCD Tùy chọn Tiêu chuẩn
BCI BCI Giao tiếp nhập dữ liệu song song BCD Tùy chọn Tiêu chuẩn
485 485 Tùy chọn giao tiếp truyền thông RS-485 Tiêu chuẩn
DAC DAC Tùy chọn giao tiếp chuyển đổi D/A Tiêu chuẩn


Tải xuống

Product catalogue(PDF)
GC2015_F805AT-MD(207 KB)
Operation manual(PDF)
F805AT-MD manual(5 MB)
External dimention
DXF
(ZIP)
PDF
Support tools
Software
  • User registration is required to download operation manuals, external dimentions, support tools and software.
  • Acrobat Reader software from Adobe Systems is required to view PDF files.