ภาพรวมและการใช้ดาวน์โหลดไฟล์

แคตตาล็อกล่าสุดของเรา, คู่มือการดำเนินงานและมุมมองภายนอกมิติสามารถดาวน์โหลดได้

รายการของไฟล์ดาวน์โหลด

ทอร์คมิเตอร์  โหลดเซลล์  การวัดการชั่งน้ำหนัก  การตรวจวัดแรงกด/แรงดึง  แอมป์พลิฟลายเออร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง  อื่น ๆ

P=Product Catalogue
O=Operation manualF
E=External dimention
Su=Support tools
So=Software

ทอร์คมิเตอร์

Product Product Category P O E Su So
UTMⅡ Slip-ring-less rotating torque meter
UTMⅡ(W)
UTMⅡ(WR)
Rotary torque meter with square drive
UTMV Drip & rust proof rotating torque meter
TM700 Torque monitor for UTMⅡ/UTMV
TM500 Torque monitor for UTMⅡ/UTMV
TM400 Potable torque monitor for UTMII/UTMV
TM301 Torque monitor for UTMⅡ/UTMV
TM201 USB interface device for UTMⅡ/UTMV

โหลดเซลล์

Product Product Category P O E Su So
SCB Loadcell with high rigidity and
high frequency response
USB58 High accuracy tension
compression type loadcell
USB58
UNCDW Compact compression type loadcell
UNCSR Compact compression type loadcell
UNLRS Compact compression type loadcell
UNLS Compact compression type loadcell
UNMR Compact compression type loadcell
UNBF Compression type loadcell
UNGS Compression type loadcell
UNTCH Press fitting loadcel
UNCLB Tension / compression type loadcellการวัดการชั่งน้ำหนัก

Product Product Category P O E Su So
FC400-EIP EntherNet/IP & USB are equipped
FC400-DAC DIN-rail mount weighing Indicator with D/A converter
FC400-CCL DIN-rail mount weighing indicator with CC-Link interface
FC1000 WEIGHING INDICATOR
F805AT Graphic Display/Touch Panel Type All-in-One Type Weighing indicator
F805AT-CK Weighing indicator for check weigher
F805AT-FB Weighing indicator for fomula weighing system
F805AT-CF Weighing indicator for constant Weight feeder
F805AT-BC Weighing indicator for belt scale
F805AT-MD Weighing indicator for multi draft
F800 All-in-one type weighing indicator
F820 Network Type Weighing Indicator
F701-S Global standard model high performance design weighing indicator
F701-P Global standard model basic performance design weighing indicator
F701 Basic type weighing indicator
F701-C Basic type with accumulation value display weighing controller
F600AT Graphic display/ touch panel type weighing indicator
F650-CK Weighing indicator for checker scale
F741-C Desktop type weighing indicator
F159 Weighing indicator for OMRON SYSMAC CJ1/CJ2/NJ
F158 Weighing indicator for OMRON SYSMAC α
F160 Built-in type high speed sampling weighing indicator
F156 Built-in type weighing indicator for CC-Link
F741 Desktop type weighing indicator

การตรวจวัดแรงกด/แรงดึง

Product Product Category P O E Su So
FC400-EIP-FA DIN-rail mount digital indicator with EtherNet/IP & USB as standard features
F381A SD card available graphic display/ touch panel type digital indicator
F388A Digital indicator for voltage/ current output
F372A Graphic display/ touch panel type digital indicator
F377A Graphic display/ touch panel type digital indicator for voltage and current output
F331 Compact DIN 96 x 48 mm Size Digital Indicator
F350 2 channel input type DIN96□ size digital indicator
F325 Digital indicator with fast peak hold function
F340A Compact square DIN 96 type digital indicator
F130 Digital indicator for OMRON SYSMAC CJ1/CJ2/NJ
F490A Portable digital inicator


แอมป์พลิฟลายเออร์

Product Product Category P O E Su So
AM32AZ DC amplifier
AM20AZ DC amplifier
LC240 DC amplifier
LC210/LC210C/LC210AZ Loadcell converter

อุปกรณ์ต่อพ่วง

Product Product Category P O E Su So
DS252 Data recorder
M252B Intelligent recorder
LD514 เป็นจอแสดงผลภายนอกขนาดกะทัดรัด
LD557A จอแสดงผลขนาดใหญ่
513B ตัวสอบเทียบที่มีความแม่นยำ
520A ตัวตรวจสอบตัวแปร
B412 กล่องชุมสาย

อื่น ๆ

Product Product Category P O E Su So
GRIPMASTER ตัวครวจเช็คแรงจับ