Search Result for FC400

FC400-ECT-FA

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 2400 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

* น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-EIP-FA

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 2400 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

・ น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

・ USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-CCL-FA

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 2400 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

* น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-DAC-FA

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 2400 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

* น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-DAC

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!・ สามารถรวมเข้ากับระบบ Modbus ได้อย่างง่ายดาย

・ มี D/A คอนเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเอ้าท์พุทแบบอนาล็อก!!・ USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-CCL

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!

・ มี CC-Link อินเทอร์เฟซเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน!!

・ สามารถรวมเข้ากับระบบ Modbus ได้อย่างง่ายดาย

FC400-EIP

・ การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

・ ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

・ ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

・ ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

・ การสอบเทียบแบบหลายจุด (ความเป็นลิเนียร์)

・ น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ที่จำกัดในแผงควบคุม

・ ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!* แสดงผลเป็นกราฟด้วยซอฟต์แวร์บนพีซีและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายๆ

・ USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

FC400-ECT

* การแปลง A/D ความเร็วสูงและความสามารถในการประมวลผลดิจิตอลอันทรงพลังที่ 1200 ครั้ง / วินาที

* ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านแบบดิจิตอลใช้เป็นประโยชนได้!

* ฟังก์ชั่นการควบคุมการปล่อยเชิงปริมาณ (ปล่อย /ป้อน น้ำหนัก)

* ฟังก์ชั่นที่สะดวกของการชั่งน้ำหนักแบบซีเคว้นสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

* ติดตั้งบนรางตามมาตรฐานเยอรมัน DIN!

* USB อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC

TC80-CCL

・TC80-CCL เป็นตัวแปลงแรงบิดขนาดกะทัดรัด

・เข้ากันได้กับอ๊อปชั่นโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ของ(UTMⅡ (R) / UTMⅢ (R)) ด้วย!

・สามารถอ่านต่าดิจิตอลเอาต์พุทของ UTMⅢ และสร้างตัวทดสอบความต้านทานสัญญาณรบกวน

・สามารถอ่านข้อมูลแรงบิด (ค่าโฮลด์) ที่ถูกเก็บบันทึกไว้ 100 ค่าได้

TC80-D3V

・TC80-D3V คือทอร์คคอนเวอร์เตอร์แบบติดราง DIN ขนาดกะทัดรัด

・ความเร็วในการสุ่มตัวอย่างสูงขนาด 16000 ครั้ง/ วินาที แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของแรงบิดที่สูงชัน

・นอกจากนี้ยังรองรับอ๊อปชั่นแบบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์ของ UTM ซีรีย์ด้วย!

・อนาล็อกเอาต์พุต 3 ชาแนล คือ แรงบิด ความเร็วรอบในการหมุนและมุม

・สามารถส่งออกค่าการ HOLD ค่าที่บันทึกไว้เป็นข้อมูลได้สูงสุดถึง 100 ค่า

TC80-EIP

1_200x200_tc80eip

・EtherNet คือทอร์คคอนเวอร์เตอร์แบบติดราง DIN ขนาดกะทัดรัด

・ความเร็วในการสุ่มตัวอย่างสูงขนาด 16000 ครั้ง/ วินาที แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของแรงบิดที่สูงชัน

・นอกจากนี้ยังรองรับอ๊อปชั่นแบบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์ของ UTM ซีรีย์ด้วย!

・อนาล็อกเอาต์พุต 3 ชาแนล คือ แรงบิด ความเร็วรอบในการหมุนและมุม

・สามารถส่งออกค่าการ HOLD ค่าที่บันทึกไว้เป็นข้อมูลได้สูงสุดถึง 100 ค่า

To the top